Εγκαταστάσεις

Ιδιόκτητο Σκεπαστό Γήπεδο (Ραχιά, Περιοχή Καβάκια)     Δημοτικά Γήπεδα Ραχιάς (Πίσω από το δημοτικό σχολείο Ράχης)